Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:413 · Visa fulltext
Förordning (2013:413) om kosmetiska produkter
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2013-07-11
Förarbeten: EUTL342/2009 s59
CELEX-nr: 32009R1223
Ändring, SFS 2014:241
Rubrik: Förordning (2014:241) om ändring i förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2017:804
Rubrik: Förordning (2017:804) om ändring i förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter
Omfattning: ändr. 13, 15 §§
Ikraft: 2017-10-01
Ändring, SFS 2018:469
Rubrik: Förordning (2018:469) om ändring i förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter
Omfattning: ändr. 1, 5 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2020:652
Rubrik: Förordning (2020:652) om ändring i förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2020-08-01