Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:407 · Visa fulltext
Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230
Ändring, SFS 2016:524
Rubrik: Lag (2016:524) om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
Omfattning: ändr. 9, 11 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:97, bet. 2015/16:SoU13, bet. 2015/16:249
Ändring, SFS 2017:64
Rubrik: Lag (2017:64) om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2019:958
Rubrik: Lag (2019:958) om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48