Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:385 · Visa fulltext
Lag (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 2013-06-29
Förarbeten: Prop. 2012/13:122, bet. 2012/13:NU18, rskr. 2012/13:248, EUTL326/2011 s1
CELEX-nr: 32011R1227
Ändring, SFS 2016:1315
Rubrik: Lag (2016:1315) om ändring i lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter
Omfattning: ändr. 3, 5, 6 §§
Ikraft: 2017-02-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119
Ändring, SFS 2022:600
Rubrik: Lag (2022:600) om ändring i lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:153, bet. 2021/22:NU21, rskr. 2021/22:309