Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:319 · Visa fulltext
Förordning (2013:319) om utvinningsavfall
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL102/2006 s15, EUTL188/2009 s14, EUTL353/2008 s1, EUTL110/2009 s39
CELEX-nr: 32006L0021, 32009R0596, 32008R1272, 32009D0358
Ändring, SFS 2016:811
Rubrik: Förordning (2016:811) om ändring i förordningen (2013:319) om utvinningsavfall
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2016-08-02
Ändring, SFS 2018:2119
Rubrik: Förordning (2018:2119) om ändring i förordningen (2013:319) om utvinningsavfall
Omfattning: ändr. 16, 17 §§
Ikraft: 2019-01-11
Ändring, SFS 2020:692
Rubrik: Förordning (2020:692) om ändring i förordningen (2013:319) om utvinningsavfall
Omfattning: ändr. 5, 13, 33, 83 §§
Ikraft: 2020-08-01
Ändring, SFS 2022:360
Rubrik: Förordning (2022:360) om ändring i förordningen (2013:319) om utvinningsavfall
Omfattning: ändr. 84 §
Ikraft: 2022-06-07