Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:283 · Visa fulltext
Lag (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:78, bet. 2012/13:TU10, rskr. 2012/13:202, EUTL129/2004 s6
CELEX-nr: 32004R0725