Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:253 · Visa fulltext
Förordning (2013:253) om förbränning av avfall
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2013-06-18 överg.best.
Förarbeten: EUTL334/2010 s17, EUTL190/2006 s1
CELEX-nr: 32010L0075, 32006R1013
Ändring, SFS 2014:512
Rubrik: Förordning (2014:512) om ändring i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2016:1189
Rubrik: Förordning (2016:1189) om ändring i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2018:537
Rubrik: Förordning (2018:537) om ändring i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2018-07-02
Förarbeten: direktiv 2010/75/EU
Ändring, SFS 2019:640
Rubrik: Förordning (2019:640) om ändring i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall
Omfattning: ändr. 43, 68 §§
Ikraft: 2019-11-14
Förarbeten: direktiv 2010/75/EU
Ändring, SFS 2020:702
Rubrik: Förordning (2020:702) om ändring i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 10, 21, 22 §§
Ikraft: 2020-08-01