Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:145 · Visa fulltext
Förordning (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: EUTL379/2006 s5
CELEX-nr: 32006R1998
Upphävd: 2019-01-01
Ändring, SFS 2016:615
Rubrik: Förordning (2016:615) om ändring i förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga
Omfattning: upph. 16 §; ändr. 5 §
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1603
Rubrik: Förordning (2018:1603) om upphävande av förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga
Omfattning: upph.