Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:1059 · Visa fulltext
Förordning (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: EUTL189/2007 s1, EUTL334/2008 s25
CELEX-nr: 32007R0834, 32008R1235
Ändring, SFS 2014:1072
Rubrik: Förordning (2014:1072) om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2014-10-15
Ändring, SFS 2017:271
Rubrik: Förordning (2017:271) om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion
Omfattning: ny 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraft: 2017-06-01
Ändring, SFS 2017:1177
Rubrik: Förordning (2017:1177) om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion
Omfattning: upph. 6 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2020:485
Rubrik: Förordning (2020:485) om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2020-07-15
Ändring, SFS 2021:188
Rubrik: Förordning (2021:188) om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 17 §§, rubr. närmast före 2 §; ny 1 a §
Ikraft: 2021-04-01
Ändring, SFS 2021:1296
Rubrik: Förordning (2021:1296) om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion
Omfattning: upph. 2 §; ändr.1, 4, 7, 8, 16, 16 a §§
Ikraft: 2022-02-01