Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:1031 · Visa fulltext
Förordning (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:242
Rubrik: Förordning (2014:242) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Omfattning: ändr. 1, 6, 7 §§
Ikraft: 2014-05-15
Ändring, SFS 2015:174
Rubrik: Förordning (2015:174) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Omfattning: ny 7 a §, rubr. närmast före 7 a §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2015:468
Rubrik: Förordning (2015:468) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:854
Rubrik: Förordning (2016:854) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-10-01
Ändring, SFS 2016:1064
Rubrik: Förordning (2016:1064) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:297
Rubrik: Förordning (2017:297) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Omfattning: ändr. 2, 13, 14, 15 §§
Ikraft: 2017-06-01
Ändring, SFS 2018:493
Rubrik: (2018:493) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:272
Rubrik: Förordning (2019:272) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E- hälsomyndigheten
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 2, 3, 13 §§
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2019:1097
Rubrik: Förordning (2019:1097) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Omfattning: ändr. 1, 2, 7 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2021:70
Rubrik: Förordning (2021:70) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E- hälsomyndigheten
Omfattning: ändr. 2, 16 §§
Ikraft: 2021-05-01
Ändring, SFS 2021:948
Rubrik: Förordning (2021:948) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Omfattning: ändr. 2 §; ny 3 a §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2021:1131
Rubrik: Förordning (2021:1131) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2022-01-02
Ändring, SFS 2022:556
Rubrik: Förordning (2022:556) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2022-10-01
Ändring, SFS 2023:101
Rubrik: Förordning (2023:101) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Omfattning: ny 3 b §
Ikraft: 2023-04-01
Ändring, SFS 2023:444
Rubrik: Förordning (2023:444) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Omfattning: ändr. 1 §; ny 7 b §
Ikraft: 2023-08-01
Ändring, SFS 2023:444
Rubrik: Förordning (2023:444) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Omfattning: ändr. 1 §; ny 7 b §
Ikraft: 2023-08-01