Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:978 · Visa fulltext
Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2013-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 18, bet. 2012/13:CU3, rskr. 2012/13:128
Ändring, SFS 2021:1102
Rubrik: Lag (2021:1102) om ändring i lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad
Omfattning: ändr. 4 §; ny 3 a §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:201, bet. 2021/22:CU2, rskr. 2021/22:42