Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:970 · Visa fulltext
Förordning (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 2013-01-15
Ändring, SFS 2014:393
Rubrik: Förordning (2014:393) om ändring i förordningen (2012:970) om certifiering av vissa installatörer
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2 §§; nya 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: direktiv 2009/28/EG
Ändring, SFS 2015:529
Rubrik: Förordning (2015:529) om ändring i förordningen (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§; nya 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2015-08-15
Ändring, SFS 2018:1078
Rubrik: Förordning (2018:1078) om ändring i förordningen (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2022:1182
Rubrik: Förordning (2022:1182) om ändring i förordningen (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2022-07-25