Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:883 · Visa fulltext
Lag (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:63
Ändring, SFS 2013:762
Rubrik: Lag (2013:762) om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 1, 17 §§
Ikraft: 2014-05-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS7, bet. 2013/14:KU3, rskr. 2013/14:5
Ändring, SFS 2014:810
Rubrik: Lag (2014:810) om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
Omfattning: ny 3 §
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351
Ändring, SFS 2016:1100
Rubrik: Lag (2016:1100) om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS5, bet. 2016/17:KU4, rskr. 2016/17:39
Ändring, SFS 2016:1115
Rubrik: Lag (2016:1115) om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
Omfattning: ändr. 1, 17 §§
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36