Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:873 · Visa fulltext
Förordning (2012:873) om beredskapslagring av olja
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 2012-12-30 överg.best.
Förarbeten: EUTL265/2009 s9, EUTL304/2008 s1
CELEX-nr: 32009L0119, 32008R1099
Ändring, SFS 2018:1077
Rubrik: Förordning (2018:1077) om ändring i förordningen (2012:873) om beredskapslagring av olja
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:824
Rubrik: Förordning (2019:824) om ändring i förordningen (2012:873) om beredskapslagring av olja
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 15 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: direktiv 2009/119/EG