Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:861 · Visa fulltext
Förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2013-01-02 överg.best.
Förarbeten: EUTL174/2011 s88, EGTL189/1990 s17, EUTL247/2007 s21, EUTL218/2008 s30, EGTL331/1998 s1, EUTL341/2011 s50, EGTL169/1993 s1
CELEX-nr: 32011L0065, 31990L0385, 32007L0047, 32008R0765, 31998L0079, 32011L0100, 31993L0042
Ändring, SFS 2016:1191
Rubrik: Förordning (2016:1191) om ändring i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Omfattning: ändr. 8, 9 §§; ny 10 a §
Ikraft: 2019-07-22 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2011/65/EU
Ändring, SFS 2018:1845
Rubrik: Förordning (2018:1845) om ändring i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Omfattning: ändr. 18, 23 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:557
Rubrik: Förordning (2019:557) om ändring i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Omfattning: upph. p 6 i ikrafttr.- och övergångsbest., p 4 i ikrafttr- och övergångsbest. i 2016:1191; ändr. 3, 4, 10 §§; ny 10 b §
Ikraft: 2019-07-22
Förarbeten: direktiv (EU) 2017/2101
Ändring, SFS 2020:648
Rubrik: Förordning (2020:648) om ändring i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2020-08-01
Ändring, SFS 2021:635
Rubrik: Förordning (2021:635) om ändring i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2021-07-15
Ändring, SFS 2022:400
Rubrik: Förordning (2022:400) om ändring i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022-05-26
Ändring, SFS 2022:1181
Rubrik: Förordning (2022:1181) om ändring i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Omfattning: ändr. 17, 34 §§
Ikraft: 2022-07-25