Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:848 · Visa fulltext
Förordning (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:923
Rubrik: Förordning (2015:923) om ändring i förordningen (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:1230
Rubrik: Förordning (2016:1230) om ändring i förordningen (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 10 §; ny 10 a §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2020:564
Rubrik: Förordning (2020:564) om ändring i förordningen (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
Omfattning: ny 30 a §
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.