Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:810 · Visa fulltext
Förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2016:1050
Rubrik: Förordning (2016:1050) om ändring i förordningen (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:845
Rubrik: Förordning (2017:845) om ändring i förordningen (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet
Omfattning: nuvarande 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§ betecknas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§; ändr. 2, 3 §§, rubr. närmast före 3 §, rubr. närmast före 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 §§ sätts närmast före 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 §§; nya 4, 5 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2017-09-01