Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:810 · Visa fulltext
Förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2016:1050
Rubrik: Förordning (2016:1050) om ändring i förordningen (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:845
Rubrik: Förordning (2017:845) om ändring i förordningen (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet
Omfattning: nuvarande 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§ betecknas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§; ändr. 2, 3 §§, rubr. närmast före 3 §, rubr. närmast före 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 §§ sätts närmast före 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 §§; nya 4, 5 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2017-09-01
Ändring, SFS 2022:1099
Rubrik: Förordning (2022:1099) om ändring i förordningen (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet
Omfattning: nya 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraft: 2022-12-01