Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:806 · Visa fulltext
Lag (2012:806) om beredskapslagring av olja
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 2012-12-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:162, bet. 2012/13:FöU2, rskr. 2012/13:49, EUTL265/2009 s9, EUTL304/2008 s1
CELEX-nr: 32009L0119, 32008R1099
Ändring, SFS 2014:750
Rubrik: Lag (2014:750) om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja
Omfattning: ändr. 8 kap. 2 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2019:808
Rubrik: Lag (2019:808) om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:16, bet. 2019/20:NU8, rskr. 2019/20:30, direktiv 2009/119/EG