Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:595 · Visa fulltext
Lag (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2012-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:112, bet. 2011/12:SoU24, rskr. 2012/13:4, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2014:772
Rubrik: Lag (2014:772) om ändring i lagen (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262