Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:278 · Visa fulltext
Lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212
Ändring, SFS 2012:279
Rubrik: Lag (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2019-10-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212
Ändring, SFS 2013:935
Rubrik: Lag (2013:935) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. i 2012:279
Förarbeten: Prop. 2012/13:180, bet. 2013/14:JuU7, rskr. 2013/14:38
Ändring, SFS 2014:387
Rubrik: Lag (2014:387) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:51, bet. 2013/14:KU29, rskr. 2013/14:259
Ändring, SFS 2014:654
Rubrik: Lag (2014:654) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1422
Rubrik: Lag (2014:1422) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. av upph. i 2012:279
Förarbeten: Prop. 2013/14:237, bet. 2014/15:JuU2, rskr. 2014/15:22
Ändring, SFS 2016:839
Rubrik: Lag (2016:839) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. av upph. i 2012:279
Förarbeten: Prop. 2015/16:177, bet. 2015/16:JuU35, rskr. 2015/16:320
Ändring, SFS 2017:718
Rubrik: Lag (2017:718) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. av upph. i 2012:279
Förarbeten: Prop. 2016/17:186, bet. 2016/17:JuU28, rskr. 2016/17:343
Ändring, SFS 2019:498
Rubrik: Lag (2019:498) om ändring i lagen (2017:718) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. av upph. i 2017:718
Förarbeten: Prop. 2018/19:86, bet. 2018/19:JuU27, rskr. 2018/19:296
Ändring, SFS 2019:499
Rubrik: Lag (2019:499) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: nuvarande 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§ betecknas 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§; ändr. 2 §, de nya 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2019-10-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:86, bet. 2018/19:JuU27, rskr. 2018/19:296
Ändring, SFS 2022:501
Rubrik: Lag (2022:501) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302
Ändring, SFS 2022:685
Rubrik: Lag (2022:685) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324
Ändring, SFS 2022:1522
Rubrik: Lag (2022:1522) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:55, bet. 2021/22:KU16, rskr. 2021/22:222, bet. 2022/23:KU7, rskr. 2022/23:11