Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:237 · Visa fulltext
Yrkestrafikförordning (2012:237)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2012-06-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL300/2009 s51, EUTL300/2009 s72, EGT52/1960 s1121
CELEX-nr: 32009R1071, 32009R1072, 31960R0011
Ändring, SFS 2012:479
Rubrik: Förordning (2012:479) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2012-08-01
Ändring, SFS 2012:627
Rubrik: Förordning (2012:627) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2012-11-19
Ändring, SFS 2014:1285
Rubrik: Förordning (2014:1285) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §, 7 kap. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:952
Rubrik: Förordning (2015:952) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2016-01-18
Ändring, SFS 2018:1071
Rubrik: Förordning (2018:1071) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1154
Rubrik: Förordning (2018:1154) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2018-09-01
Ändring, SFS 2019:400
Rubrik: Förordning (2019:400) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 4 §, 5 kap. 3 §
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2021:1305
Rubrik: Förordning (2021:1305) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)
Omfattning: upph. 1 kap. 3 §, 3 kap. 3, 4 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 3, 4 §§, 4 kap. 2, 3, 4 §§, 6 kap. 1 §, rubr. 3 kap.; nya 4 kap. 7, 8, 9 §§, 5 kap. 4 §
Ikraft: 2022-02-21
Ändring, SFS 2022:473
Rubrik: Förordning (2022:473) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)
Omfattning: upph. 1 kap. 6 §; nuvarande 6 kap. 2 § betecknas 6 kap. 11 §; ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 4, 5 §§, 3 kap. 2 §, 4 kap. 5 §, 5 kap. 3 §, 6 kap. 1 §, den nya 6 kap. 11 §, rubr. 6 kap.; nya 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§, 7 kap. 2 a, 3 a §§, rubr. närmast före 6 kap. 1, 2, 4, 8, 9, 11 §§
Ikraft: 2022-06-15 överg.best.
Ändring, SFS 2022:474
Rubrik: Förordning (2022:474) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1, 3 §§; ny 6 kap. 2 a §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1480
Rubrik: Förordning (2022:1480) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §; ny 1 kap. 6 §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.