Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:237 · Visa fulltext
Yrkestrafikförordning (2012:237)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2012-06-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL300/2009 s51, EUTL300/2009 s72, EGT52/1960 s1121
CELEX-nr: 32009R1071, 32009R1072, 31960R0011
Ändring, SFS 2012:479
Rubrik: Förordning (2012:479) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2012-08-01
Ändring, SFS 2012:627
Rubrik: Förordning (2012:627) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2012-11-19
Ändring, SFS 2014:1285
Rubrik: Förordning (2014:1285) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §, 7 kap. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:952
Rubrik: Förordning (2015:952) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2016-01-18
Ändring, SFS 2018:1071
Rubrik: Förordning (2018:1071) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1154
Rubrik: Förordning (2018:1154) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2018-09-01
Ändring, SFS 2019:400
Rubrik: Förordning (2019:400) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 4 §, 5 kap. 3 §
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2021:1305
Rubrik: Förordning (2021:1305) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)
Omfattning: upph. 1 kap. 3 §, 3 kap. 3, 4 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 3, 4 §§, 4 kap. 2, 3, 4 §§, 6 kap. 1 §, rubr. 3 kap.; nya 4 kap. 7, 8, 9 §§, 5 kap. 4 §
Ikraft: 2022-02-21
Ändring, SFS 2022:473
Rubrik: Förordning (2022:473) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)
Omfattning: upph. 1 kap. 6 §; nuvarande 6 kap. 2 § betecknas 6 kap. 11 §; ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 4, 5 §§, 3 kap. 2 §, 4 kap. 5 §, 5 kap. 3 §, 6 kap. 1 §, den nya 6 kap. 11 §, rubr. 6 kap.; nya 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§, 7 kap. 2 a, 3 a §§, rubr. närmast före 6 kap. 1, 2, 4, 8, 9, 11 §§
Ikraft: 2022-06-15 överg.best.
Ändring, SFS 2022:474
Rubrik: Förordning (2022:474) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1, 3 §§; ny 6 kap. 2 a §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1480
Rubrik: Förordning (2022:1480) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §; ny 1 kap. 6 §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:483
Rubrik: Förordning (2023:483) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2, 3, 4 §§; ny 4 kap. 3 a §
Ikraft: 2023-08-06
Förarbeten: direktiv 2006/1/EG