Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:211 · Visa fulltext
Taxitrafiklag (2012:211)
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2012-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195
Ändring, SFS 2014:749
Rubrik: Lag (2014:749) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Omfattning: ändr. 4 kap. 11 §, 5 kap. 9 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1022
Rubrik: Lag (2014:1022) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §; nytt 2 a kap.
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:223, bet. 2013/14:TU18, rskr. 2013/14:375
Ändring, SFS 2014:1396
Rubrik: Lag (2014:1396) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Omfattning: ändr. 2 kap. 17 §, 3 kap. 3, 7, 11, 12 §§, 4 kap. 9 §, 5 kap. 8 §, 7 kap. 3 §, rubr. närmast 2 kap. 16 §; ny rubr. närmast före 2 kap. 17 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:241, bet. 2014/15:TU4, rskr. 2014/15:26
Ändring, SFS 2015:788
Rubrik: Lag (2015:788) om ändring i lagen (2014:1022) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Omfattning: ändr. rubr. till 2 a kap., p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2014:1022
Ikraft: 2017-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:16, bet. 2015/16:TU4, rskr. 2015/16:46
Ändring, SFS 2016:152
Rubrik: Lag (2016:152) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 4 kap. 16 §, 5 kap. 4 §
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148, direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2016:542
Rubrik: Lag (2016:542) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Omfattning: ändr. 5 kap. 9 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232
Ändring, SFS 2018:630
Rubrik: Lag (2018:630) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:209, bet. 2017/18:TU14, rskr. 2017/18:314
Ändring, SFS 2018:1125
Rubrik: Lag (2018:1125) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Omfattning: ändr. 2 kap. 17 §, 2 a kap. 1 §, 5 kap. 8 §; nytt 2 b kap., ny 7 kap. 4 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:239, bet 2017/18:TU17, rskr. 2017/18:384
Ändring, SFS 2019:376
Rubrik: Lag (2019:376) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Omfattning: ändr. 5 kap. 8 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241
Ändring, SFS 2019:381
Rubrik: Lag (2019:381) om ändring i lagen (2018:1125) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Omfattning: ändr. 5 kap. 8 § i 2018:1125
Förarbeten: Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241
Ändring, SFS 2019:956
Rubrik: Lag (2019:956) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2022:466
Rubrik: Lag (2022:466) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Omfattning: ny 7 kap. 5 §
Ikraft: 2022-06-15
Förarbeten: Prop. 2021/22:166, bet. 2021/22:TU15, rskr. 2021/22:303
Ändring, SFS 2022:1211
Rubrik: Lag (2022:1211) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:190, bet. 2021/22:TU19, rskr. 2021/22:430