Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:978 · Visa fulltext
Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2013-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 18, bet. 2012/13:CU3, rskr. 2012/13:128
Ändring, SFS 2021:1102
Rubrik: Lag (2021:1102) om ändring i lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad
Omfattning: ändr. 4 §; ny 3 a §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:201, bet. 2021/22:CU2, rskr. 2021/22:42