Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:881 · Visa fulltext
Lag (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:63
Ändring, SFS 2014:808
Rubrik: Lag (2014:808) om ändring i lagen (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351
Ändring, SFS 2016:1098
Rubrik: Lag (2016:1098) om ändring i lagen (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS5, bet. 2016/17:KU4, rskr. 2016/17:39