Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:848 · Visa fulltext
Förordning (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:923
Rubrik: Förordning (2015:923) om ändring i förordningen (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:1230
Rubrik: Förordning (2016:1230) om ändring i förordningen (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 10 §; ny 10 a §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2020:564
Rubrik: Förordning (2020:564) om ändring i förordningen (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
Omfattning: ny 30 a §
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1696
Rubrik: Förordning (2022:1696) om ändring i förordningen (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 7, 11, 14, 23 §§; nya 8 a, 8 b, 16 a, 16 b, 20 a, 24 a §§, rubr. närmast före 24 a §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2011/16/EU