Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:843 · Visa fulltext
Lag (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr. 2012/13:76, EUTL64/2011 s1
CELEX-nr: 32011L0016
Ändring, SFS 2015:919
Rubrik: Lag (2015:919) om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
Omfattning: ändr. 1, 12 §§; ny 22 a §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU9, rskr. 2015/16:66, direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2016:1229
Rubrik: Lag (2016:1229) om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
Omfattning: ändr. 5, 7, 13, 23 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c, 12 a, 12 b, 12 c §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:19, bet. 2016/17:SkU10, rskr. 2016/17:87, direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2020:438
Rubrik: Lag (2020:438) om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
Omfattning: ändr. 13 §; nya 12 d, 12 e, 12 f §§
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:74, bet. 2019/20:SkU14, rskr. 2019/20:292, direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2020:562
Rubrik: Förordning (2020:562) om ikraftträdande av lagen (2020:438) om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
Omfattning: ikraftr. av 2020:438
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2020:683
Rubrik: Förordning (2020:683) om ändring i förordningen (2020:562) om ikraftträdande av lagen (2020:438) om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
Omfattning: ändr. p 2 i ikrafttr.- och övergångsbest. i 2020:562
Förarbeten: direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2022:1687
Rubrik: Lag (2022:1687) om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
Omfattning: ändr. 1, 7, 12, 12 a, 12 b, 13, 17, 20, 21 §§; nya 17 a, 17 b, 17 c, 17 d, 17 e, 17 f, 22 b, 22 c §§, rubr. närmast före 17 c §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:6, bet. 2022/23:SkU3, rskr. 2022/23:39, direktiv 2011/16/EU