Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:826 · Visa fulltext
Förordning (2012:826) med kompletterande bestämmelser till 1996 års Haagkonvention
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2014:1521
Rubrik: Förordning (2014:1521) om ändring i förordningen (2012:826) med kompletterande bestämmelser till 1996 års Haagkonvention
Omfattning: nuvarande 4, 5, 6, 7 §§ betecknas 6, 7, 8, 9 §§, rubr. närmast före 4, 6 §§ sätts närmast före 6, 8 §§; nya 4, 5 §§, rubr.närmast före 4 §
Ikraft: 2015-01-10