Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:735 · Visa fulltext
Lag (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:175, bet. 2012/13:FiU13, rskr. 2012/13:25, EUTL86/2012 s1
CELEX-nr: 32012R0236