Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:595 · Visa fulltext
Lag (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2012-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:112, bet. 2011/12:SoU24, rskr. 2012/13:4, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2014:772
Rubrik: Lag (2014:772) om ändring i lagen (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262