Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:517 · Visa fulltext
Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1075
Rubrik: Förordning (2018:1075) om ändring i förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2021:1319
Rubrik: Förordning (2021:1319) om ändring i förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål
Omfattning: ändr. 19 §, rubr. närmast före 13 § sätts närmast före 14 §; nya 1 a, 8 a, 12 a, 17 a §§, rubr. närmast före 12 a, 17 a §§
Ikraft: 2022-01-25