Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:492 · Visa fulltext
Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:121, bet. 2011/12:UbU21, rskr. 2011/12:258
Ändring, SFS 2012:914
Rubrik: Lag (2012:914) om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113
Ändring, SFS 2013:638
Rubrik: Lag (2013:638) om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material
Omfattning: ändr. p 2, 3; ny p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280
Ändring, SFS 2018:1922
Rubrik: Lag (2018:1922) om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17