Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:318 · Visa fulltext
Lag (2012:318) om 1996 års Haagkonvention
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:85, bet 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219
Ändring, SFS 2012:828
Rubrik: Förordning (2012:828) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)
Omfattning: ikrafttr. av 2012:318
Ändring, SFS 2014:934
Rubrik: Lag (2014:934) om ändring i lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention
Omfattning: ändr. 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2015-01-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380
Ändring, SFS 2018:406
Rubrik: Lag (2018:406) om ändring i lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:120, bet. 2017/18:FiU37, rskr. 2017/18:250
Ändring, SFS 2022:958
Rubrik: Lag (2022:958) om ändring i lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention
Omfattning: ändr. 5 §; nya 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:189, bet. 2021/22:CU26, rskr. 2021/22:378