Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:211 · Visa fulltext
Taxitrafiklag (2012:211)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2012-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195
Ändring, SFS 2014:749
Rubrik: Lag (2014:749) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Omfattning: ändr. 4 kap. 11 §, 5 kap. 9 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1022
Rubrik: Lag (2014:1022) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §; nytt 2 a kap.
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:223, bet. 2013/14:TU18, rskr. 2013/14:375
Ändring, SFS 2014:1396
Rubrik: Lag (2014:1396) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Omfattning: ändr. 2 kap. 17 §, 3 kap. 3, 7, 11, 12 §§, 4 kap. 9 §, 5 kap. 8 §, 7 kap. 3 §, rubr. närmast 2 kap. 16 §; ny rubr. närmast före 2 kap. 17 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:241, bet. 2014/15:TU4, rskr. 2014/15:26
Ändring, SFS 2015:788
Rubrik: Lag (2015:788) om ändring i lagen (2014:1022) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Omfattning: ändr. rubr. till 2 a kap., p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2014:1022
Ikraft: 2017-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:16, bet. 2015/16:TU4, rskr. 2015/16:46
Ändring, SFS 2016:152
Rubrik: Lag (2016:152) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 4 kap. 16 §, 5 kap. 4 §
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148, direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2016:542
Rubrik: Lag (2016:542) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Omfattning: ändr. 5 kap. 9 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232
Ändring, SFS 2018:630
Rubrik: Lag (2018:630) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:209, bet. 2017/18:TU14, rskr. 2017/18:314
Ändring, SFS 2018:1125
Rubrik: Lag (2018:1125) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Omfattning: ändr. 2 kap. 17 §, 2 a kap. 1 §, 5 kap. 8 §; nytt 2 b kap., ny 7 kap. 4 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:239, bet 2017/18:TU17, rskr. 2017/18:384
Ändring, SFS 2019:376
Rubrik: Lag (2019:376) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Omfattning: ändr. 5 kap. 8 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241
Ändring, SFS 2019:381
Rubrik: Lag (2019:381) om ändring i lagen (2018:1125) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Omfattning: ändr. 5 kap. 8 § i 2018:1125
Förarbeten: Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241
Ändring, SFS 2019:956
Rubrik: Lag (2019:956) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2022:466
Rubrik: Lag (2022:466) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Omfattning: ny 7 kap. 5 §
Ikraft: 2022-06-15
Förarbeten: Prop. 2021/22:166, bet. 2021/22:TU15, rskr. 2021/22:303
Ändring, SFS 2022:1211
Rubrik: Lag (2022:1211) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:190, bet. 2021/22:TU19, rskr. 2021/22:430