Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:179 · Visa fulltext
Lag (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 2012-10-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:47, bet. 2011/12:UU7, rskr. 2011/12:155
Ändring, SFS 2012:555
Rubrik: Förordning (2012:555) om ikraftträdande av lagen (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2014:413
Rubrik: Lag (2014:413) om ändring i lagen (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:146, bet. 2013/14:JuU10, rskr. 2013/14:261
Ändring, SFS 2021:1039
Rubrik: Lag (2021:1039) om ändring i lagen (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20