Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:140 · Visa fulltext
Förordning (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:855
Rubrik: Förordning (2015:855) om ändring i förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2018:1358
Rubrik: Förordning (2018:1358) om ändring i förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk
Omfattning: ny 11 a, 11 v, 11 c, 11 d §§, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2018-08-01