Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:947 · Visa fulltext
Förordning (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2011-08-15
Ändring, SFS 2012:917
Rubrik: Förordning (2012:917) om ändring i förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2013-01-18 överg.best.
Ändring, SFS 2014:27
Rubrik: Förordning (2014:27) om ändring i förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§, ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 3 a, 4 a §§, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft: 2014-02-25 överg.best.
Ändring, SFS 2015:1050
Rubrik: Förordning (2015:1050) om ändring i förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:596
Rubrik: Förordning (2016:596) om ändring i förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2018:104
Rubrik: Förordning (2018:104) om ändring i förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning
Omfattning: upph. 3 a, 4 a §§; ändr. författningsrubr.,1, 2, 3 §§; ny 3 a §
Ikraft: 2018-03-28 överg.best.