Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:93 · Visa fulltext
Förordning (2011:93) om stöd till insatser på livsmedelsområdet
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2011-03-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL189/2007 s1, EUT31/2002 s1, EUTL124/2003 s36, EUTL214/2008 s3, EUTL358/2006 s3, EUTL379/2006 s5, EUTL193/2007 s6, EUTC244/2004 s2
CELEX-nr: 32007R0834, 32002R0178, 32003H0361, 32008R0800, 32006R1857, 32006R1998, 32007R0875, 52004XC1001(01)
Upphävd: 2018-08-15
Ändring, SFS 2018:1500
Omfattning: upph.