Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:927 · Visa fulltext
Avfallsförordning (2011:927)
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2011-08-09
Förarbeten: EUTL312/2008 s3, EUTL37/2003 s24, EUTL345/2008 s68, EUTL158/2004 s7, EUTL190/2006 s1, EUTL300/2009 s1, EUTL353/2008 s1, EUTL304/2008 s75, EUTL158/2004 s7, EUTL142/2008, s1
CELEX-nr: 32008L0098, 32002L0096, 32008L0112, 32004R0850, 32006R1013, 32009R1069, 32008R1272, 32008R1102, 32004R0850, 32008R0440
Upphävd: 2020-08-01
Ändring, SFS 2011:1009
Rubrik: Förordning (2011:1009) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Omfattning: ändr. 1, 3 §§; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §, bil. 5
Ikraft: 2011-10-18
Ändring, SFS 2011:1239
Rubrik: Förordning (2011:1239) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Omfattning: ändr. 36, 42, 48, 74, 77 §§
Ikraft: 2012-02-01
Ändring, SFS 2012:261
Rubrik: Förordning (2012:261) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Omfattning: ändr. 68, 85, 87 §§
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2012:372
Rubrik: Förordning (2012:372) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Omfattning: ändr. 66, 67, 71 §§
Ikraft: 2012-07-16
Förarbeten: EUTL304/2008 s75
CELEX-nr: 32008R1102
Ändring, SFS 2013:62
Rubrik: Förordning (2013:62) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Omfattning: ändr. 25, 26, 46 §§, bil. 5
Ikraft: 2013-03-26
Förarbeten: EUTL337/2012 s31
CELEX-nr: 32012R1179
Ändring, SFS 2013:136
Rubrik: Förordning (2013:136) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Omfattning: ändr. 63, 64 §§
Ikraft: 2013-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:269
Rubrik: Förordning (2013:269) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Omfattning: ändr. 18, 19, 48, 54, 62, 65 §§, bil. 2
Ikraft: 2013-06-18
Ändring, SFS 2013:323
Rubrik: Förordning (2013:323) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2013:1166
Rubrik: Förordning (2013:1166) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Omfattning: ändr. 63 §, bil. 5
Ikraft: 2014-02-01
Ändring, SFS 2014:25
Rubrik: Förordning (2014:25) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2014-03-01
Förarbeten: direktiv 2009/31/EG
Ändring, SFS 2014:236
Rubrik: Förordning (2014:236) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Omfattning: ändr. 54, 55, 56, 57, 58 §§, bil. 1
Ikraft: 2014-06-01
Förarbeten: direktiv 2008/98/EG
Ändring, SFS 2014:1076
Rubrik: Förordning (2014:1076) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Omfattning: ändr. 1, 4, 25, 48, 59, 78 §§; nya 6 a, 6 b, 24 a, 24 b, 24 c, 24 d, 54 a, 59 a, 70 a, 70 b, 70 c, 70 d, 76 a, 76 b §§, rubr. närmast före 24 a, 24 c, 59 a, 70 a §§
Ikraft: 2014-11-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2012/19/EU
Ändring, SFS 2015:21
Rubrik: Förordning (2015:21) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Omfattning: nya 34 a, 34 b §§, rubr. närmast före 34 a, 34 b §§
Ikraft: 2015-03-15
Ändring, SFS 2015:27
Rubrik: Förordning (2015:27) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Omfattning: ändr. 10, 21, 27, 28 §§, bil. 4
Ikraft: 2015-03-01
Ändring, SFS 2015:727
Rubrik: Förordning (2015:727) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Omfattning: upph. bil. 1; ändr. 1, 3, 10, 12, 13, 20, 33, 34 a, 66 §§, bil. 4; nya 11 b, 13 a, 13 b §§, rubr. närmast före 11 b, 13 a §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: direktiv 2008/98/EG
Ändring, SFS 2016:595
Rubrik: Förordning (2016:595) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Omfattning: ändr. 60 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2016:743
Rubrik: Förordning (2016:743) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2016-07-31
Ändring, SFS 2016:809
Rubrik: Förordning (2016:809) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 1, 35, 63, 64 §§
Ikraft: 2016-08-02
Ändring, SFS 2016:1199
Rubrik: Förordning (2016:1199) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Omfattning: ändr. 5 §; ny 4 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:169
Rubrik: Förordning (2017:169) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2014:1076
Ikraft: 2017-03-31
Ändring, SFS 2017:802
Rubrik: Förordning (2017:802) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Omfattning: ändr. 72 §
Ikraft: 2017-10-01
Ändring, SFS 2017:979
Rubrik: Förordning (2017:979) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Omfattning: ändr. 78 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:514
Rubrik: Förordning (2018:514) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2018-06-01
Ändring, SFS 2018:1466
Rubrik: Förordning (2018:1466) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Omfattning: ändr. 1, 3, 6 a, 6 b, 24 a, 24 b, 24 c, 24 d, 48 §§; nya 15 a, 15 b, 15 c, 24 e §§, rubr. närmast före 15 a, 24 e §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:2003
Rubrik: Förordning (2018:2003) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Omfattning: upph. 12 §; ändr. 1, 3, 10, 18, 20, 28, 53, 66, 71, 81 §§, bil. 2; ny 5 a §
Ikraft: 2019-01-05
Förarbeten: direktiv 2008/98/EG
Ändring, SFS 2019:328
Rubrik: Förordning (2019:328) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Omfattning: ändr. 10, 13 a §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: direktiv 2008/98/EG
Ändring, SFS 2019:1258
Rubrik: Förordning (2019:1258) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 71 §; nya 71 a, 71 §§
Ikraft: 2019-12-31
Ändring, SFS 2020:614
Omfattning: upph.