Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:914 · Visa fulltext
Lag (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2011-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:85, bet. 2010/11:CU25, rskr. 2010/11:298, EUTL33/2009 s10
CELEX-nr: 32008L0122
Ändring, SFS 2016:312
Rubrik: Lag (2016:312) om ändring i lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:84, bet. 2015/16:CU20, rskr. 2015/16:170