Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:755 · Visa fulltext
Lag (2011:755) om elektroniska pengar
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280, EUTL267/2009 s7, EGTL294/2001 s1, EGTL207/2003 s1, EUTL345/2006 s 1
CELEX-nr: 32009L0110, 32001R2157, 32003R1435, 32006R1781
Ändring, SFS 2013:236
Rubrik: Lag (2013:236) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 3 kap. 10 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190
Ändring, SFS 2013:584
Rubrik: Lag (2013:584) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2013-07-22
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292
Ändring, SFS 2014:495
Rubrik: Lag (2014:495) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §; ny 5 kap. 2 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275
Ändring, SFS 2014:551
Rubrik: Lag (2014:551) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ny 3 kap. 9 a §, rubr. närmast före 3 kap. 9 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2014:989
Rubrik: Lag (2014:989) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL176/2013 s1
CELEX-nr: 32013R0575
Ändring, SFS 2017:655
Rubrik: Lag (2017:655) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §, 3 kap. 13, 18 §§, 5 kap. 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26 §§, rubr. närmast före 5 kap. 8, 14, 18, 23 §§; nya 5 kap. 8 a, 9 a, 15 a, 15 b, 16 a, 23 a, 23 b, 23 c, 23 d §§, rubr. närmast före 5 kap. 16 a §
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2017:1016
Rubrik: Lag (2017:1016) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 3 kap. 14, 15 §§
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Ändring, SFS 2018:176
Rubrik: Lag (2018:176) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 3 kap. 6, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 och 29 §§, 5 kap. 2, 3, 4, 5, 13, 21, 22, 27 §§; nya 3 kap. 19 a, 29 a §§, 5 kap. 4 a §
Ikraft: 2018-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:77, bet. 2017/18:FiU36, rskr. 2017/18:207, direktiv 2009/110/EG
Ändring, SFS 2018:732
Rubrik: Lag (2018:732) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §, ny 3 kap. 10 a §; rubr. närmast före 3 kap. 10 a
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:850
Rubrik: Lag (2018:850) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 5 kap. 26 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1796
Rubrik: Lag (2018:1796) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 3 kap. 14 §, 5 kap. 27 §, rubr. närmast före 5 kap. 27 §, rubr. till 5 kap
Ikraft: 2019-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25
Ändring, SFS 2019:733
Rubrik: Lag (2019:733) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2019:768
Rubrik: Lag (2019:768) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2019:1252
Rubrik: Lag (2019:1252) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:14, bet. 2019/20:FiU28, rskr. 2019/20:76
Ändring, SFS 2021:495
Rubrik: Lag (2021:495) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326
Ändring, SFS 2022:684
Rubrik: Lag (2022:684) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324
Ändring, SFS 2023:616
Rubrik: Lag (2023:616) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ny 3 kap. 3 a §, rubr. närmast före 3 kap. 3 a §
Ikraft: 2023-11-15
Förarbeten: Prop. 2023/24:4, bet. 2023/24:FiU13, rskr. 2023/24:10