Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:745 · Visa fulltext
Lag (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Framst. 2010/11:RS3, bet. 2010/11:KU30, rskr. 2010/11:264
Ändring, SFS 2012:888
Rubrik: Lag (2012:888) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; ny 7 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:63
Ändring, SFS 2013:764
Rubrik: Lag (2013:764) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS7, bet. 2013/14:KU3, rskr. 2013/14:5
Ändring, SFS 2014:807
Rubrik: Lag (2014:807) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 1, 24 §§; ny 10 a §
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351
Ändring, SFS 2016:1096
Rubrik: Lag (2016:1096) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 4, 7, 10, 11 §§
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS5, bet. 2016/17:KU4, rskr. 2016/17:39
Ändring, SFS 2016:1113
Rubrik: Lag (2016:1113) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36
Ändring, SFS 2017:1158
Rubrik: Lag (2017:1158) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Framst. 2016/17:RS5, bet. 2017/18:KU8, rskr. 2017/18:53
Ändring, SFS 2018:606
Rubrik: Lag (2018:606) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Framst. 2017/18:RS5, bet. 2017/18:KU26, rskr. 2017/18:282
Ändring, SFS 2018:683
Rubrik: Lag (2018:683) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305
Ändring, SFS 2018:849
Rubrik: Lag (2018:849) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2020:110
Rubrik: Lag (2020:110) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-04-01
Förarbeten: Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:161
Ändring, SFS 2020:774
Rubrik: Lag (2020:774) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-10-15
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU25, rskr. 2020/21:1
Ändring, SFS 2021:1121
Rubrik: Lag (2021:1121) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 2, 10, 22 §§
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3, rskr. 2021/22:44