Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:703 · Visa fulltext
Förordning (2011:703) om leksakers säkerhet
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 2011-07-20 överg.best.
Förarbeten: EUTL170/2009 s1, EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32009L0048, 32008R0765
Ändring, SFS 2013:912
Rubrik: Förordning (2013:912) om ändring i förordningen (2011:703) om leksakers säkerhet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2018:1062
Rubrik: Förordning (2018:1062) om ändring i förordningen (2011:703) om leksakers säkerhet
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2021:692
Rubrik: Förordning (2021:692) om ändring i förordningen (2011:703) om leksakers säkerhet
Omfattning: upph. 18 §, rubr. närmast före 17 §; ändr. 1, 17 §§
Ikraft: 2021-07-16
Ändring, SFS 2022:1178
Rubrik: Förordning (2022:1178) om ändring i förordningen (2011:703) om leksakers säkerhet
Omfattning: upph. 13, 14, 15 §§; ändr. 17 §
Ikraft: 2022-07-25