Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:7 · Visa fulltext
Förordning (2011:7) om dansarutbildning
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2011-02-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2010/11:19, bet. 2010/11:UbU4, rskr. 2010/11:81
Ändring, SFS 2011:922
Rubrik: Förordning (2011:922) om ändring i förordningen (2011:7) om dansarutbildning
Omfattning: ändr. 3 §; nya 22 a, 22 b §§, rubr. närmast före 22 b §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2010/11:94, bet. 2010/11:UbU16, rskr. 2010/11:304.
Ändring, SFS 2012:499
Rubrik: Förordning (2012:499) om ändring i förordningen (2011:922) om ändring i förordningen (2011:7) om dansarutbildning
Omfattning: ändr. ikraft.best. till 2011:922
Ändring, SFS 2013:527
Rubrik: Förordning (2013:527) om ändring i förordningen (2011:7) om dansarutbildning
Omfattning: ändr. 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1155
Rubrik: Förordning (2013:1155) om ändring i förordningen (2011:7) om dansarutbildning
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2014-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:15
Rubrik: Förordning (2015:15) om ändring i förordningen (2011:7) om dansarutbildning
Omfattning: ändr. 8, 15, 17, 19, 23, 25 §§; nya 12 a, 18 a §§, rubr. närmast före 12 a, 18 a §§
Ikraft: 2015-03-03
Ändring, SFS 2019:511
Rubrik: Förordning (2019:511) om ändring i förordningen (2011:7) om dansarutbildning
Omfattning: ändr. 4, 14 §§
Ikraft: 2019-08-01
Ändring, SFS 2022:279
Rubrik: Förordning (2022:279) om ändring i förordningen (2011:7) om dansarutbildning
Omfattning: ändr. 6, 15 §§
Ikraft: 2022-07-01