Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:689 · Visa fulltext
Förordning (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och pedagogisk personal inom förskolan som leder till lärar- eller förskollärarexamen
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2011-06-23 överg.best.
Tidsbegränsad: 2030-07-01
Ändring, SFS 2013:831
Rubrik: Förordning (2013:831) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, dels om ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; nuvarande 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§ betecknas 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, nuvarande 16, 17 §§ betecknas 30, 31 §§; författningsrubr., 1, 3, 7, 8, 9, de nya 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast efter 5 §, rubr. närmast före 11, 12, 13, 16, 17 §§ sätts närmast före 12, 13, 14, 30, 31 §§; nya 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 §§, rubr. närmast före 17, 19, 20, 23, 25, 27, 29 §§
Ikraft: 2013-12-01
Ändring, SFS 2016:959
Rubrik: Förordning (2016:959) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 13 §
Ikraft: 2016-12-15
Ändring, SFS 2017:895
Rubrik: Förordning (2017:895) om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2018-07-02 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1509
Rubrik: Förordning (2018:1509) om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen
Omfattning: ändr. 8, 12 §§, ny 8 a §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2017/18:204, bet. 2017/18:UbU25, rskr. 2017/18:331
Ändring, SFS 2020:724
Rubrik: Förordning (2020:724) om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen
Omfattning: upph. 10, 11 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 8, 9, 14, 17, 18 §§, rubr. närmast efter 16 §
Ikraft: 2020-09-01
Ändring, SFS 2021:1342
Rubrik: Förordning (2021:1342) om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och pedagogisk personal inom förskolan som leder till lärar- eller förskollärarexamen
Omfattning: ändr. 23, 25, 26 §§
Ikraft: 2022-07-01
Ändring, SFS 2021:1344
Rubrik: Förordning (2021:1344) om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och pedagogisk personal inom förskolan som leder till lärar- eller förskollärarexamen
Omfattning: upph. 8 a §; ändr. 8 §
Ikraft: 2022-02-01