Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:603 · Visa fulltext
Lag (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2011-06-18
Förarbeten: Prop. 2010/11:120, bet. 2010/11:CU24, rskr. 2010/11:260, EUTL7/2009 s1
CELEX-nr: 32009R0004
Ändring, SFS 2012:451
Rubrik: Lag (2012:451) om ändring i lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning
Omfattning: nuvarande 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§ betecknas 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§; ändr. författningsrubr., 1, 3 §§, de nya 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före nuvarande 7, 8 §§ sätts närmast före nya 9, 10 §§; nya 5, 6 §§
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:110, bet. 2011/12:CU25, rskr. 2011/12:220, EUTL7/2009 s1, EUTL192/2011 s51
CELEX-nr: 32009R0004, 22011A0722
Ändring, SFS 2014:329
Rubrik: Förordning (2014:329) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av EU:s tillträde till Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar
Omfattning: ikrafttr. av 2012:451
Ändring, SFS 2014:933
Rubrik: Lag (2014:933) om ändring i lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 3, 7, 8, 11 §§
Ikraft: 2015-01-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380