Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:579 · Visa fulltext
Lag (2011:579) om leksakers säkerhet
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 2011-07-20 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:65, bet. 2010/11:CU8, rskr. 2010/11:245, EUTL170/2009 s1, EGTL204/1998 s37, EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32009L0048, 31998L0034, 32008R0765
Ändring, SFS 2011:797
Rubrik: Lag (2011:797) om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272
Ändring, SFS 2014:658
Rubrik: Lag (2014:658) om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2021:676
Rubrik: Lag (2021:676) om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet
Omfattning: ändr. 4, 24, 25, 28, 29, 33 §§; ny 24 a §
Ikraft: 2021-07-16
Förarbeten: Prop. 2020/21:189, bet. 2020/21:NU29, rskr. 2020/21:383
Ändring, SFS 2022:1126
Rubrik: Lag (2022:1126) om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet
Omfattning: ändr. 24, 24 a, 27, 32 §§, rubr. närmast före 27 §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441