Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:446 · Visa fulltext
Förordning (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet
Departement: Finansdepartementet E2
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2015:1067
Rubrik: Förordning (2015:1067) om ändring i förordningen (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2016-04-01
Ändring, SFS 2016:1088
Rubrik: Förordning (2016:1088) om ändring i förordningen (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet
Omfattning: ändr. 6, 7, 8 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:1316
Rubrik: Förordning (2017:1316) om ändring i förordningen (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet
Omfattning: ändr. 6, 7, 8, 11 §§; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2018-02-01 överg.best.