Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:346 · Visa fulltext
Drivmedelsförordning (2011:346)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: EUTL140/2009 s88, EGTL350/1998 s58
CELEX-nr: 31998L0070, 32009L0030
Ändring, SFS 2012:395
Rubrik: Förordning (2012:395) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 1, 3, 12 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: EUTL285/2009 s36, EUTL147/2011 s15, EGTL204/1998 s37, EUTL363/2006 s81, EGTL350/1998 s58
CELEX-nr: 32009L0126, 32011L0063, 31998L0034, 32006L0096, 31998L0070
Ändring, SFS 2014:511
Rubrik: Förordning (2014:511) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:538
Rubrik: Förordning (2014:538) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 1, 12 §§
Ikraft: 2014-08-01
Ändring, SFS 2015:564
Rubrik: Förordning (2015:564) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-10-13
Ändring, SFS 2017:904
Rubrik: Förordning (2017:904) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 1, 7, 9, 10, 11, 13, 14 §§, rubr. närmast före 7, 9 §§
Ikraft: 2017-11-01
Ändring, SFS 2017:1298
Rubrik: Förordning (2017:1298) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2018-01-09
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1513
Ändring, SFS 2018:1517
Rubrik: Förordning (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 1, 13, 14 §§; nya 2 a, 11 a, 11 b, 11 c, 15 §§, rubr. närmast före 11 a, 15 §§
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:123
Rubrik: Förordning (2019:123) om ändring i förordningen (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 11 a, 13 §§ i 2018:1517, ikrafttr.best. till 2018:1517
Ändring, SFS 2020:210
Rubrik: Förordning (2020:210) om ändring i förordningen (2019:123) om ändring i förordningen (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 11 a § i 2019:123, ikrafttr.best. till 2018:1517
Ändring, SFS 2022:1177
Rubrik: Förordning (2022:1177) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ny 14 a §
Ikraft: 2022-07-25
Ändring, SFS 2024:181
Rubrik: Förordning (2024:181) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 1, 12 §§
Ikraft: 2024-05-01