Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:338 · Visa fulltext
Plan- och byggförordning (2011:338)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet SPN BB
Ikraft: 2011-05-02 överg.best.
Förarbeten: EUTL218/2008 s30, EGTL40/1989 s12, EUTL284/2003 s1, EGTL167/1992 s17, EUTL81/2008 s48, EGTL213/1995 s1, EUTL157/2006 s24, EGTL106/2000 s21
CELEX-nr: 32008R0765, 31989L0106, 32003R1882, 31992L0042, 32008L0028, 31995L0016, 32006L0042, 32000L0009
Ändring, SFS 2011:819
Rubrik: Förordning (2011:819) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 4, 7 §§, 5 kap. 10 §
Ikraft: 2011-08-01
Ändring, SFS 2012:710
Rubrik: Förordning (2012:710) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:308
Rubrik: Förordning (2013:308) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: upph. 4 kap. 2, 3, 4, 8 §§, 10 kap. 7, 13 §§; rubr. närmast före 9 kap. 11, 19 §§; ändr. 1 kap. 6, 7 §§, 2 kap. 4 §, 4 kap. 1, 5, 6, 7 §§, 6 kap. 5, 6 §§, 8 kap. 3 §, 9 kap. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 §§, 10 kap. 6, 12 §§, rubr. närmast före 4 kap. 1, 5 §§, 9 kap. 8, 12, 13, 14, 20 §§, rubr. närmast efter 9 kap. 5, 17 §§; nya 4 kap. 13 §, 8 kap. 5 a, 5 b §§, 9 kap. 3 a, 22, 23, 24, 25 §§, 10 kap. 26, 27, 28 §§, rubr. närmast före 4 kap. 13 §, 8 kap. 5 a, 5 b §§, 9 kap. 6, 15, 17, 18, 23, 24, 25 §§, 10 kap. 26, 27, 28 §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL88/2011 s5
CELEX-nr: 32011R0305
Ändring, SFS 2014:40
Rubrik: Förordning (2014:40) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ny 1 kap. 3 a §
Ikraft: 2014-03-15
Förarbeten: EUTL153/2010 s13
CELEX-nr: 32010L0031
Ändring, SFS 2014:41
Rubrik: Förordning (2014:41) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: utgår enligt 2016:1250
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: EUTL153/2010 s13
CELEX-nr: 32010L0031
Ändring, SFS 2014:42
Rubrik: Förordning (2014:42) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: utgår enligt 2016:1251
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: EUTL153/2010 s13
CELEX-nr: 32010L0031
Ändring, SFS 2014:225
Rubrik: Förordning (2014:225) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 5 § , 10 kap. 6 §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:471
Rubrik: Förordning (2014:471) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 6 kap 5, 6 §§, 7 kap. 5 §, 9 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 22 §§
Ikraft: 2014-07-02
Ändring, SFS 2014:1334
Rubrik: Förordning (2014:1334) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 §, 9 kap. 13, 24 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:837
Rubrik: Förordning (2015:837) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 6 kap. 5, 6, 7 §§, 7 kap. 5 §, 9 kap. 6, 7, 8, 9, 10 §§; ny 1 kap. 10 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:934
Rubrik: Förordning (2015:934) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: nya 1 kap. 3 b §, 3 kap. 27, 28, 29 §§, 10 kap. 3 a §, rubr. närmast före 3 kap. 27 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:141
Rubrik: Förordning (2016:141) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 4 kap. 11 §, 8 kap. 3 §, 9 kap. 25 §, 10 kap. 26 §; nya 1 kap. 7 a §, 4 kap. 11 a, 11 b, 11 c, 11 d, 11 e, 11 f §§
Ikraft: 2016-04-20 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2014/33/EU
Ändring, SFS 2016:169
Rubrik: Förordning (2016:169) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 5 kap. 10 §, 7 kap. 4 §
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2016:539
Rubrik: Förordning (2016:539) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 3 kap. 22, 27, 28 §§, 10 kap. 3 §; ny 3 kap. 20 a §, rubr. närmast före 3 kap. 20 a §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: direktiv 2014/61/EU
Ändring, SFS 2016:773
Rubrik: Förordning (2016:773) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: upph. 4 kap. 12 §, rubr. närmast före 4 kap. 12 §; ändr. 5 kap. 9 §, 8 kap. 3 §, 10 kap. 16, 19 §§
Ikraft: 2016-08-01
Ändring, SFS 2016:1249
Rubrik: Förordning (2016:1249) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: upph. 3 kap. 15 §; ändr. 1 kap. 3 a §, 3 kap. 14, 24, 27 §§, 10 kap. 3 §
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2016:1250
Rubrik: Förordning (2016:1250) om ändring i förordningen (2014:41) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: utgår
Ändring, SFS 2016:1251
Rubrik: Förordning (2016:1251) om ändring i förordningen (2014:42) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: utgår
Ändring, SFS 2017:102
Rubrik: Förordning (2017:102) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 6 kap. 2, 3, 4 §§; nya 1 kap. 7 b §, 6 kap. 3 a, 4 a §§
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:422
Rubrik: Förordning (2017:422) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 9 kap. 14 §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2017:423
Rubrik: Förordning (2017:423) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §; ny 2 kap. 2 a §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2017:978
Rubrik: Förordning (2017:978) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §; ny 2 kap. 4 a §, rubr. närmast före 2 kap. 4 a §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: direktiv 2011/92/EU
Ändring, SFS 2018:103
Rubrik: Förordning (2018:103) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 4 kap. 13 §, 5 kap. 8 §, 8 kap. 3, 5 a, 6 §§, 9 kap. 25 §, 10 kap. 17, 26 §§
Ikraft: 2018-04-21 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1390
Rubrik: Förordning (2018:1390) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 9 kap. 10, 17 §§
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2018:1543
Rubrik: Förordning (2018:1543) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: upph. 6 kap. 7, 10 §§; ändr. 10 kap. 21 §, rubr. närmast före 6 kap. 8 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:1546
Rubrik: Förordning (2018:1546) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: nya 10 kap. 29, 30 §§, rubr. närmast före 10 kap. 29 §
Ikraft: 2018-11-01
Ändring, SFS 2018:1872
Rubrik: Förordning (2018:1872) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 § och 2 kap. 4 a, 6, 7 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:207
Rubrik: Förordning (2019:207) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 2 kap. 6 §; ändr. 10 kap. 29, 30 §§; nya 2 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 2 kap. 5 a §
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:413
Rubrik: Förordning (2019:413) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 6 kap. 6 §, 9 kap. 7, 9, 10, 12 §§
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2019:1085
Rubrik: Förordning (2019:1085) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §, 6 kap. 3, 6 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:78
Rubrik: Förordning (2020:78) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: upph. 2 kap. 7 §; ändr. 2 kap. 4, 4 a §§
Ikraft: 2020-04-01
Ändring, SFS 2020:274
Rubrik: Förordning (2020:274) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 a §, 3 kap. 20 a, 22 §§, 10 kap. 3 §; nya 3 kap. 15, 20 b, 20 c §§, rubr. närmast före 3 kap. 15, 20 b, 20 c §§
Ikraft: 2020-05-25 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2010/31/EU
Ändring, SFS 2020:433
Rubrik: Förordning (2020:433) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 a §, 3 kap. 14 §
Ikraft: 2020-09-01
Ändring, SFS 2020:708
Rubrik: Förordning (2020:708) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 §
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: direktiv 2008/98/EG
Ändring, SFS 2021:691
Rubrik: Förordning (2021:691) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: upph. 8 kap. 4, 5 §§; ändr. 1 kap. 6 §, 5 kap. 10 §, 8 kap. 3 §
Ikraft: 2021-07-16
Ändring, SFS 2021:786
Rubrik: Förordning (2021:786) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 a, 5 §§, 6 kap. 1 §, 9 kap. 12, 23 §§, 10 kap. 21 §; nya 2 kap. 3 a, 4 b, 4 c, 4 d §§, 6 kap. 8 a, 8 b, 10, 11 §§, rubr. närmast före 2 kap. 4 b §, 6 kap. 10, 11 §§
Ikraft: 2021-08-02 överg.best.
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 2021:3, direktiv 2011/92/EU
Ändring, SFS 2022:910
Rubrik: Förordning (2022:910) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 9 kap. 3 a och 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§; nya 9 kap. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 §§, rubr. närmast före 9 kap. 26 §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1085
Rubrik: Förordning (2022:1085) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 7 kap. 3 §, 10 kap. 23 §, rubr. 7 kap., rubr. närmast före 7 kap. 2 §,10 kap. 23 §
Ikraft: 2022-08-01
Ändring, SFS 2022:1175
Rubrik: Förordning (2022:1175) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft: 2022-07-25
Ändring, SFS 2023:50
Rubrik: Förordning (2023:50) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: nya 2 kap. 5 c §, 10 kap. 31 §, rubr. närmast före 10 kap. 31 §
Ikraft: 2023-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:533
Rubrik: Förordning (2023:533) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11 §, 10 kap. 15 §
Ikraft: 2023-10-15
Ändring, SFS 2024:134
Rubrik: Förordning (2024:134) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: nuvarande 4 kap. 13 § betecknas 4 kap. 8 §; ändr. 8 kap. 3 §, rubr. närmast före 4 kap. 1 §, rubr närmast före nuvarande 4 kap. 13 § sätts närmast före nya 4 kap. 8 §; nya 4 kap. 2, 12, 13 §§, 8 kap. 4 §, 10 kap. 13 §, rubr. närmast före 4 kap. 12 §
Ikraft: 2024-04-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2020/2184