Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:338 · Visa fulltext
Plan- och byggförordning (2011:338)
Departement: Finansdepartementet SPN BB
Ikraft: 2011-05-02 överg.best.
Förarbeten: EUTL218/2008 s30, EGTL40/1989 s12, EUTL284/2003 s1, EGTL167/1992 s17, EUTL81/2008 s48, EGTL213/1995 s1, EUTL157/2006 s24, EGTL106/2000 s21
CELEX-nr: 32008R0765, 31989L0106, 32003R1882, 31992L0042, 32008L0028, 31995L0016, 32006L0042, 32000L0009
Ändring, SFS 2011:819
Rubrik: Förordning (2011:819) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 4, 7 §§, 5 kap. 10 §
Ikraft: 2011-08-01
Ändring, SFS 2012:710
Rubrik: Förordning (2012:710) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:308
Rubrik: Förordning (2013:308) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: upph. 4 kap. 2, 3, 4, 8 §§, 10 kap. 7, 13 §§; rubr. närmast före 9 kap. 11, 19 §§; ändr. 1 kap. 6, 7 §§, 2 kap. 4 §, 4 kap. 1, 5, 6, 7 §§, 6 kap. 5, 6 §§, 8 kap. 3 §, 9 kap. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 §§, 10 kap. 6, 12 §§, rubr. närmast före 4 kap. 1, 5 §§, 9 kap. 8, 12, 13, 14, 20 §§, rubr. närmast efter 9 kap. 5, 17 §§; nya 4 kap. 13 §, 8 kap. 5 a, 5 b §§, 9 kap. 3 a, 22, 23, 24, 25 §§, 10 kap. 26, 27, 28 §§, rubr. närmast före 4 kap. 13 §, 8 kap. 5 a, 5 b §§, 9 kap. 6, 15, 17, 18, 23, 24, 25 §§, 10 kap. 26, 27, 28 §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL88/2011 s5
CELEX-nr: 32011R0305
Ändring, SFS 2014:40
Rubrik: Förordning (2014:40) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ny 1 kap. 3 a §
Ikraft: 2014-03-15
Förarbeten: EUTL153/2010 s13
CELEX-nr: 32010L0031
Ändring, SFS 2014:41
Rubrik: Förordning (2014:41) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: utgår enligt 2016:1250
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: EUTL153/2010 s13
CELEX-nr: 32010L0031
Ändring, SFS 2014:42
Rubrik: Förordning (2014:42) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: utgår enligt 2016:1251
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: EUTL153/2010 s13
CELEX-nr: 32010L0031
Ändring, SFS 2014:225
Rubrik: Förordning (2014:225) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 5 § , 10 kap. 6 §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:471
Rubrik: Förordning (2014:471) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 6 kap 5, 6 §§, 7 kap. 5 §, 9 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 22 §§
Ikraft: 2014-07-02
Ändring, SFS 2014:1334
Rubrik: Förordning (2014:1334) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 §, 9 kap. 13, 24 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:837
Rubrik: Förordning (2015:837) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 6 kap. 5, 6, 7 §§, 7 kap. 5 §, 9 kap. 6, 7, 8, 9, 10 §§; ny 1 kap. 10 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:934
Rubrik: Förordning (2015:934) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: nya 1 kap. 3 b §, 3 kap. 27, 28, 29 §§, 10 kap. 3 a §, rubr. närmast före 3 kap. 27 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:141
Rubrik: Förordning (2016:141) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 4 kap. 11 §, 8 kap. 3 §, 9 kap. 25 §, 10 kap. 26 §; nya 1 kap. 7 a §, 4 kap. 11 a, 11 b, 11 c, 11 d, 11 e, 11 f §§
Ikraft: 2016-04-20 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2014/33/EU
Ändring, SFS 2016:169
Rubrik: Förordning (2016:169) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 5 kap. 10 §, 7 kap. 4 §
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2016:539
Rubrik: Förordning (2016:539) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 3 kap. 22, 27, 28 §§, 10 kap. 3 §; ny 3 kap. 20 a §, rubr. närmast före 3 kap. 20 a §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: direktiv 2014/61/EU
Ändring, SFS 2016:773
Rubrik: Förordning (2016:773) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: upph. 4 kap. 12 §, rubr. närmast före 4 kap. 12 §; ändr. 5 kap. 9 §, 8 kap. 3 §, 10 kap. 16, 19 §§
Ikraft: 2016-08-01
Ändring, SFS 2016:1249
Rubrik: Förordning (2016:1249) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: upph. 3 kap. 15 §; ändr. 1 kap. 3 a §, 3 kap. 14, 24, 27 §§, 10 kap. 3 §
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2016:1250
Rubrik: Förordning (2016:1250) om ändring i förordningen (2014:41) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: utgår
Ändring, SFS 2016:1251
Rubrik: Förordning (2016:1251) om ändring i förordningen (2014:42) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: utgår
Ändring, SFS 2017:102
Rubrik: Förordning (2017:102) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 6 kap. 2, 3, 4 §§; nya 1 kap. 7 b §, 6 kap. 3 a, 4 a §§
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:422
Rubrik: Förordning (2017:422) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 9 kap. 14 §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2017:423
Rubrik: Förordning (2017:423) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §; ny 2 kap. 2 a §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2017:978
Rubrik: Förordning (2017:978) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §; ny 2 kap. 4 a §, rubr. närmast före 2 kap. 4 a §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: direktiv 2011/92/EU
Ändring, SFS 2018:103
Rubrik: Förordning (2018:103) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 4 kap. 13 §, 5 kap. 8 §, 8 kap. 3, 5 a, 6 §§, 9 kap. 25 §, 10 kap. 17, 26 §§
Ikraft: 2018-04-21 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1390
Rubrik: Förordning (2018:1390) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 9 kap. 10, 17 §§
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2018:1543
Rubrik: Förordning (2018:1543) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: upph. 6 kap. 7, 10 §§; ändr. 10 kap. 21 §, rubr. närmast före 6 kap. 8 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:1546
Rubrik: Förordning (2018:1546) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: nya 10 kap. 29, 30 §§, rubr. närmast före 10 kap. 29 §
Ikraft: 2018-11-01
Ändring, SFS 2018:1872
Rubrik: Förordning (2018:1872) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 § och 2 kap. 4 a, 6, 7 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:207
Rubrik: Förordning (2019:207) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 2 kap. 6 §; ändr. 10 kap. 29, 30 §§; nya 2 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 2 kap. 5 a §
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:413
Rubrik: Förordning (2019:413) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 6 kap. 6 §, 9 kap. 7, 9, 10, 12 §§
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2019:1085
Rubrik: Förordning (2019:1085) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §, 6 kap. 3, 6 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:78
Rubrik: Förordning (2020:78) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: upph. 2 kap. 7 §; ändr. 2 kap. 4, 4 a §§
Ikraft: 2020-04-01
Ändring, SFS 2020:274
Rubrik: Förordning (2020:274) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 a §, 3 kap. 20 a, 22 §§, 10 kap. 3 §; nya 3 kap. 15, 20 b, 20 c §§, rubr. närmast före 3 kap. 15, 20 b, 20 c §§
Ikraft: 2020-05-25 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2010/31/EU
Ändring, SFS 2020:433
Rubrik: Förordning (2020:433) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 a §, 3 kap. 14 §
Ikraft: 2020-09-01
Ändring, SFS 2020:708
Rubrik: Förordning (2020:708) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 §
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: direktiv 2008/98/EG
Ändring, SFS 2021:691
Rubrik: Förordning (2021:691) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: upph. 8 kap. 4, 5 §§; ändr. 1 kap. 6 §, 5 kap. 10 §, 8 kap. 3 §
Ikraft: 2021-07-16
Ändring, SFS 2021:786
Rubrik: Förordning (2021:786) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 a, 5 §§, 6 kap. 1 §, 9 kap. 12, 23 §§, 10 kap. 21 §; nya 2 kap. 3 a, 4 b, 4 c, 4 d §§, 6 kap. 8 a, 8 b, 10, 11 §§, rubr. närmast före 2 kap. 4 b §, 6 kap. 10, 11 §§
Ikraft: 2021-08-02 överg.best.
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 2021:3, direktiv 2011/92/EU
Ändring, SFS 2022:910
Rubrik: Förordning (2022:910) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 9 kap. 3 a och 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§; nya 9 kap. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 §§, rubr. närmast före 9 kap. 26 §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1085
Rubrik: Förordning (2022:1085) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 7 kap. 3 §, 10 kap. 23 §, rubr. 7 kap., rubr. närmast före 7 kap. 2 §,10 kap. 23 §
Ikraft: 2022-08-01
Ändring, SFS 2022:1175
Rubrik: Förordning (2022:1175) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft: 2022-07-25