Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:319 · Visa fulltext
Drivmedelslag (2011:319)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:51, bet. 2010/11:MJU9, rskr. 2010/11:194, EGTL350/1998 s58, EUTL140/2009 s88, EGTL279/2001 s1
CELEX-nr: 31998L0070, 32009L0030, 32001R2031
Ändring, SFS 2011:320
Rubrik: Lag (2011:320) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
Omfattning: ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:51, bet. 2010/11:MJU9, rskr. 2010/11:194
Ändring, SFS 2012:340
Rubrik: Lag (2012:340) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
Omfattning: ändr. 2, 3, 7, 22 §§
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:127, bet. 2011/12:MJU23, rskr. 2011/12:241, EUTL363/2006 s81
CELEX-nr: 32006L0096
Ändring, SFS 2014:536
Rubrik: Lag (2014:536) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
Omfattning: ändr. 4, 6, 22 §§
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:180, bet. 2013/14:MJU18, rskr. 2013/14:307
Ändring, SFS 2015:593
Rubrik: Lag (2015:593) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
Omfattning: ändr. 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:113, bet. 2015/16:MJU3, rskr. 2015/16:3, direktiv 2009/30/EG
Ändring, SFS 2016:97
Rubrik: Lag (2016:97) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:64, bet. 2015/16:TU8, rskr. 2015/16:142
Ändring, SFS 2016:876
Rubrik: Lag (2016:876) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
Omfattning: ändr 5 §
Ikraft: 2016-10-18
Förarbeten: Prop. 2015/16:185, bet. 2016/17:MJU3, rskr. 2016/17:1, direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2017:903
Rubrik: Lag (2017:903) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
Omfattning: nuvarande 25, 26, 27 §§ betecknas 33, 34, 35 §§; ändr. 2, 19, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 2, 19, 20 §§, rubr. närmast före 25, 27 §§ sätts närmast före 33, 35 §; nya 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 §§, rubr. närmast före nya 25, 27, 29, 30 §§
Ikraft: 2017-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:193, bet. 2017/18:MJU4, rskr. 2017/18:6, direktiv (EU) 2015/652
Ändring, SFS 2018:848
Rubrik: Lag (2018:848) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1513
Rubrik: Lag (2018:1513) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:229, bet. 2017/18:MJU22, rskr. 2017/18:440
Ändring, SFS 2020:260
Rubrik: Lag (2020:260) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-05-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:160, bet. 2019/20:MJU18, rskr. 2019/20:227
Ändring, SFS 2020:261
Rubrik: Lag (2020:261) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:160, bet. 2019/20:MJU18, rskr. 2019/20:227
Ändring, SFS 2022:1125
Rubrik: Lag (2022:1125) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
Omfattning: ändr. 22, 34 §§; nya 24 a, 24 b, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 24 g §§, rubr. närmast före 24 a §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441