Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:318 · Visa fulltext
Avgasreningslag (2011:318)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2011-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:51, bet. 2010/11:MJU9, rskr. 2010/11:194, EUTL171/2007 s1, EUTL188/2009 s1, EUTL275/2005 s1
CELEX-nr: 32007R0715, 32009R0595, 32005L0055
Ändring, SFS 2018:847
Rubrik: Lag (2018:847) om ändring i avgasreningslagen (2011:318)
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2022:1124
Rubrik: Lag (2022:1124) om ändring i avgasreningslagen (2011:318)
Omfattning: ändr. 34, 39 §§; nya 37 a, 37 b, 37 c, 37 d, 37 e, 37 f, 37 g §§, rubr. närmast före 37 a §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441